Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikinas apnakvindinimas

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Nakvynės namuose paslaugos teikiamos asmenims, išėjusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, praradusiems būstą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, nukentėjusiems dėl stichinių nelaimių ir kitų priežasčių.

Apgyvendinimo paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsirūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto produktais, sociokultūrinių paslaugų teikimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių skatinimas, asmens higienos paslaugų organizavimas.

Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos asmenys turi kreiptis į Nakvynės namus, adresu Vytauto g. 109, Ukmergės m. tel. 8622 34005 ir pateikti šiuos dokumentus: pasą, arba asmens tapatybės kortelę, neįgalumo ir darbingumo nustatymo pažymėjimą (jei asmuo tokį turi), išrašą iš sveikatos priežiūros įstaigos (F027/a), pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,  pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės.

Apgyvendinimo paslauga skiriama iki 6 mėnesių ar ilgiau, atsižvelgiant į asmens socialinę situaciją. Paslauga už pirmą mėnesį nemokama, už paskesnius mėnesius asmuo moka po 20 Eur./mėn. Nakvynės namų darbo laikas I-VII 16:00-9:00.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Laikino apnakvindinimo paslaugą sudaro: informavimas, tarpininkavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos, buitinių paslaugų organizavimas. Esant poreikiui organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos. Paslauga teikiama nemokamai. Paslaugos trukmė iki 7 parų.