Darbo užmokestis

Ukmergės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

El. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2020.12.31

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 m. III ketv.

Etatų skaičius

VDU Eur

Etatų skaičius

VDU Eur

Etatų skaičius

VDU

Eur

Etatų

skaičius

VDU

Eur

1.

Direktorius

1

*

1

*

1

*

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas

1

*

1

*

1

*

3.

Vyr. buhalteris

1

*

1

*

1

*

1

*

4.

Buhalteris

1

*

1

*

1

*

1

*

5.

Administratorius

1

*

1

*

1

*

1

*

6.

Specialistas informatikai

1

*

1

*

1

*

1

*

7.

Socialinių programų koordinatorius

1

*

1

*

1

*

1

*

8.

Skyriaus vedėjas

3

1455,99

3

1581,31

3

1813,12

3

1728,12

9.

Socialinis darbuotojas

31,25

1299,53

31,25

1263,96

31,25

1404,33

31,25

1312,60

10.

Atvejo vadybininkas

7

1841,95

7

1556,86

7

1756,24

7

1721,96

11.

Psichologas

0,75

1087

0,75

1118,64

0,75

1223,94

0,75

1422,20

12.

Slaugytojas

1

*

1

*

1

*

1

*

13.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

34,5

821,40

33,5

892,22

33,5

1030,21

33,5

1034,84

14.

Slaugytojo padėjėjas

9,5

844,97

9,5

891,70

9,5

1024,50

9,5

942,02

Viso:

93

93

93

93

 

Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis