Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugų gavėjai – suaugę sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turintys asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Ukmergės rajone, ir tie, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas dienos socialinės globos institucijoje poreikis.

Paslaugų tikslas – pažinti, ugdyti ir puoselėti sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų nuo 18 metų galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), pripažįstant kiekvieno jų individualybę lavinti gyvenimiškuosius įgūdžius ir padėti integruotis į visuomenę teikiant dienos socialinės globos institucijoje paslaugas.

Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; bendravimas; laisvalaikio organizavimas; maitinimo organizavimas; asmeninės higienos paslaugų organizavimas; psichologinė – psichoterapinė pagalba; pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; darbinių įgūdžių ugdymas; sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; transporto organizavimas; kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugų teikimo vieta – institucijoje, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje skyriuje, adresu Vilniaus g. 87, Ukmergė.

Teikimo trukmė/dažnumas – iki 10 val. per dieną, 5 kartus per savaitę, darbo dienomis. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 7:00 iki 17:00, penktadieniais iki 15:45. Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpesnis viena valanda.

Apmokėjimas už paslaugas: paslaugų kainą asmeniui įvertina Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius atsižvelgdamas į asmens pajamas.

Dienos socialinės globos paslaugas teikia skyriaus vedėjas, 2 socialiniai darbuotojai, psichologas, 6 socialinio darbuotojo padėjėjai, 3 slaugytojo padėjėjai, 2 socialinio darbuotojo padėjėjai – vairuotojai.

Informacija pasiteiravimui: 863447921.

Prašymai ir dokumentai priimami Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje skyriuje (Vilniaus g. 87). Dėl dienos socialinės globos paslaugų gavimo gali kreiptis asmuo, vaiko tėvai (globėjai, įgalioti asmenys). Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  • užpildytą prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8);
  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • darbingumo lygio pažymą, išduotą NDNT;
  • nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros poreikio nustatymo pažymą;
  • medicininę pažymą (F 027/a).