Gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio “Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje” pakeitimais, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-742 įsakymu „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra vertinamos šios sritys:

– Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas).

– Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

– Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.

– Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasėkmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.

– Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.

– Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į socialinę darbuotoją Vaivą Tatarūnę telefonu 863143409 ar elektroniniu paštu v.tatarune@ukmergesnspc.lt