Integrali pagalba asmens namuose

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą integralios pagalbos namuose organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralią pagalbą teikia Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras. Įstaiga atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugą.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai.

Paslaugų gavėjai: suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus neįgalūs asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.
Teisę gauti integralią pagalbą turi asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Ukmergės rajono savivaldybėje.

Pateikiami dokumentai:

  • užpildyti Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
  • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su rekomendacija;
  • pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Dėl paslaugos kreiptis į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, adresu Deltuvos g. 19, Ukmergė 108 kab. Informacija telefonu 863626952.