Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti Technines pagalbos priemones (toliau –  TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Ukmergės rajone, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

KOMPENSACINĖS TECHNIKOS PRIEMONĖMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • išrašas iš medicininių dokumentų* (forma Nr. 027/a), (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių);
 • prašymas SP-10 (11) forma (pildoma vietoje);
 • gyvenamosios vietos deklaracija;
 • asmens tapatybės dokumentas (kopija);
 • neįgaliojo pažymėjimas (kopija);
 • pensininko pažymėjimas (kopija);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (kopija)**

* išrašas nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:

 • lovos staliukus;
 • priemones praguloms išvengti (patiesalai, pasėstai, čiužinio užvalkalai);
 • lovas (rankomis ir automatiškai reguliuojamos);
 • čiužinius praguloms išvengti (pripučiami, poroloniniai);
 • vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
 • vaikščiojimo priemonių priedus (ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

**privaloma norint gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį pragulų profilaktikai ir staliuką prie lovos.

Dėl paslaugos kreiptis į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, adresu Deltuvos g. 19, Ukmergė 108 kab. Informacija telefonu mob. 863626952.

Darbo laikas I – IV 8-17, V – 15.45 (prieš šventes – 1 valandą trumpiau).                                                                   Pietų pertrauka I –V 12.00-12.45.