PAGALBA PRIIMANT SPRENDIMUS PASLAUGA NEĮGALIESIEMS

Nuo 2020 liepos 1 d. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras teikia projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ paslaugą – pagalba priimant sprendimus. Ši paslauga skirta suaugusiems asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems nustatytas ribotas gebėjimas priimti sprendimus tam tikroje srityje, kurie savarankiškai gyventi nesugeba, bet gali gyventi savo namuose, o ne institucijoje. Teisę į pagalbos priimant sprendimus paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys nuo 18 metų, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis.

Pagalba priimant sprendimus – tai asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą teikiančio specialisto ar specialistų komandos pagalba, sprendžiant dėl asmens sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens valia, pageidavimu ir teise rinktis.

Pačios paslaugos tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse Pagalbos priimant sprendimus asmeniui teikiama šiose srityse:

  • asmens sveikatos,
  • socialinio dalyvavimo,
  • asmeninių turtinių,
  • asmeninių neturtinių klausimų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-05-01 – 2023-04-30.

Informacija apie paslaugą teikiama tel. 861831623, el. p. s.bakanauskiene@ukmerge.lt