Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmeniui (šeimai) jo namuose teikiama pagalba, siekiant stiprinti asmens gebėjimus ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius bei savarankiškumą.

Paslaugų sudėtis (komplektas): informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, pagalba rūpinantis asmens higiena, pagalba buityje ir namų ruošoje, ūkio darbai, sveikatos priežiūros organizavimas, kitos paslaugos.

Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, ji nustatoma atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš trijų paslaugų.

Paslaugų teikimo trukmė – iki 10 valandų, 5 kartų per savaitę Centro darbo dienomis ir valandomis.

Paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už pagalbos į namus paslaugas, paslaugų kainą, paslaugų teikimo trukmę, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos ir patvirtinta paslaugos kaina.

Paslaugų gavėjai, kurių pajamos per mėnesį asmeniui arba vienam šeimos nariui yra nuo 2 VRP dydžio iki 3 VRP dydžio už pagalbos į namus paslaugas moka 20 proc. patvirtintos socialinės paslaugos kainos. Kai asmens pajamos nuo 3 iki 4 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 50 proc. patvirtintos socialinės paslaugos kainos. Kai asmens pajamos nuo 4 iki 5 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 80 proc. patvirtintos socialinės paslaugos kainos. Kai asmens pajamos viršija 5 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 100 proc.

Kreipiantis dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ne ES valstybių narių piliečiai – leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  3. 3. medicinos dokumentų išrašą (forma F 027/a), išduotą sveikatos priežiūros įstaigos su rekomendacija skirti pagalbos į namus paslaugas;
  4. pažymą apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus paslaugų gautas pajamas (išskyrus duomenis, kurie yra gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų);
  5. kitus dokumentus, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją (įgaliojimo kopija; teismo sprendimų, nutarčių kopijos);
  6. esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymu.

Prašymai ir dokumentai priimami Ukmergės socialinių paslaugų centre (Deltuvos g. 19), 102 kab.,          tel. 8 340 51924, 8 635 58490.