Parama maisto produktais

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Ukmergės miesto savivaldybės gyventojams prašymų administravimas.

Paslaugos administravimo vieta – Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, adresu Deltuvos g.19, Ukmergė 108 kab. Informacija telefonu 8-340-51924 arba 8 631 96813.

Darbo laikas I-IV 8:00-17:00, V-15.45 (prieš šventes –1 valandą trumpiau).

Pietų laikas I-V 12:00-12:45.

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti, gali teikti asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 192,00 Eur.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:
1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);
3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);

4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (192,00 Eur), bet neviršija 2,5 VRP dydžių (320,00 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):
1. Asmuo yra vienišas pensininkas;
2. Asmuo gyvena vienas, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 45 procentų darbingumas;
3. Šeimai auginant tris ir daugiau vaikų;

4. Šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės, skurdo

ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
5. Asmeniui su negalia, vienam auginančiam vaiką (-us), bei asmeniui vienam auginančiam vaiką (-us) su negalia;

6. Prieglobsčio prašytojams;

7. Prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims;

8. Užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas.

Paramos asmens higienos prekėmis tikslinė grupė ta pati, kaip ir paramos maisto produktais. Pildomas vienas prašymas paramai maisto produktais gauti ir kartu bus skirtas higienos prekių krepšelis.

Asmenys, pateikę prašymus paramai gauti, privalo sudaryti galimybę Socialinės paramos skyriaus, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro, seniūnijų atsakingiems darbuotojams tikrinti gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kilus pagrįstiems įtarimams, kad prašyme pateikti duomenys neteisingi.

Parama išimties tvarka skiriama Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu, vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Socialinės paramos skyrimo komisijos rekomendacijomis.