Pritaikyta neįgaliesiems

Neįgaliesiems pritaikyti spartieji klavišai:

Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT: įjungia ir išjungia klavišų fiksavimą

Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT aštuonias sekundes: įjungia ir išjungia klavišų filtravimą

Laikykite nuspaudę klavišą NUM LOCK penkias sekundes: įjungia ir išjungia perjungimo įgarsinimą

Kairysis ALT+kairysis SHIFT+NUM LOCK: įjungia ir išjungia pelės imitavimą klaviatūra

Kairysis ALT+kairysis SHIFT+PRINT SCREEN: įjungia ir išjungia kontrastingą vaizdą

Kitos klavišų kombinacijos:

F1 – iškviečiamas žinynas

F2 – pervadinti pasirinkto katalogo ar failo pavadinimą

F3 – darbalaukyje atveriamas bylų paieškos langas

F5 – atnaujinamas vaizdas („refresh“)

F10 – atidaromas programos meniu

Ctrl + A – pažymimi visi darbalaukio objektai

Alt + Enter – atverčiamas objekto savybių skydelis

Alt – pabraukta raidė iš meniu – pasirenkamas meniu skyrius

Ctrl + F4 – Uždaromas langas

Ctrl + C – pažymėti objektai kopijuojami į kompiuterio atmintį

Ctrl + V – į pasirinktąją vietą iš nukopijuoti objektai įklijuojami

Delete – ištrinamas pasirinktas objektas

Ctrl + D – ištrinamas pasirinktas objektas

Alt + Tarpas – atveriamas lango meniu

Shift + F10 – atveriamas pažymėto objekto meniu

Ctrl + Esc – iškviečiamas „Start“ meniu

Alt + Tab – pasirinkti kitą langą

Ctrl + Z – atšaukiamas paskutinis veiksmas