Socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą

Atvejo vadybos procesą koordinuoja  ir  socialines paslaugas Ukmergės rajono šeimoms teikia: Socialinio darbo su šeimomis skyriaus vedėja,  atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys  su šeima.

Socialinių paslaugų teikimo tikslas – stiprinti šeimos (asmens) atsakomybę, gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo šeimos problemas bei padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius, siekiant įgalinti šeimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje, padėti šeimai susigrąžinti vaikus į šeimą iš laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos).

Atvejo vadybos tikslas – koordinuoti atvejo vadybos procesus (vertinti šeimos poreikius pagalbai, sudaryti pagalbos šeimai planą, stebėti pagalbos plano įgyvendinimą, organizuoti pagalbos plano peržiūras, siūlyti sprendimus, šeimos problemoms spręsti, ieškoti pagalbos šaltinių šeimai).

Atvejo vadybininkai yra atsakingi už socialinių paslaugų šeimai ir vaikui koordinavimą, pagalbos plano šeimai sudarymą. Palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Socialiniai darbuotojai padeda ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir stiprinti motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą bei organizuojant su sveikatos priežiūra, užimtumu, švietimu ir ugdymu suderintą ir koordinuotai teikiamą pagalbą.

Atvejo vadyba vadovaujasi įsakymu Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo  2019 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-802

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69139d402b0711ea8f0dfdc2b5879561

Informacija teikiama tel. 8 63635946, el. p. j.krukauskiene@ukmergesnspc.lt