Teisinė informacija

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veikla:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.91609F53E29E?faces-redirect=true

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/BjstfdTkTI

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C8205E261830?faces-redirect=true

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.51F78AE58AC5?faces-redirect=true

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0239D5627604

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-802 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69139d402b0711ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=11dyhem7q2

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1463500ba911e6a238c18f7a3f1736

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbeba490b34b11e48601d026d7145559

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/VUbRBXAHBQ

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E14E65020CCC?faces-redirect=true

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23f6aa9088ac11e7a3c4a5eb10f04386

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b1ef0c0358611e78397ae072f58c508

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dbede112bd0b11e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=06f38383-0206-4e15-b391-245dc708492e

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-742 įsakymu „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaddcad09f4211e58fd1fc0b9bba68a7 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d.  įsakymas Nr. A1-657 „Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd2b2aa0ef6111e89d4ad92e8434e309?jfwid=-7x1bee8pl

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais vadovaujantis vykdoma Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veikla:

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 7-152 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d17146b200d411ea90d5d63c859a8aa7?jfwid=5ob7n68jt

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 7-12 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c8cb5dc2446811ea9b3585dbd527d9e8?jfwid=5ob7n68o5

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. 7-289 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5853e80ecdf11e7a5cea258c39305f6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=2c9cb3d3-12f6-46ce-9919-a50b1239caba