Transporto organizavimo paslaugos

Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslaugų gavėjai: neįgalieji asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to negalintys naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, šeimos ir vaikai, esant grėsmei jų fizinei ir psichinei gerovei, asmenys patiriantys riziką.

Transporto paslauga skiriama:

  1. dėl gydymo ir reabilitacijos vykti į miesto ir respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas, sanatorijas, medicinos ir socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio ar pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo;
  2. organizuoti techninės pagalbos priemonių gabenimą;
  3. kitų krizinių ir būtinų situacijų atvejais.

Asmenys, turintys teisę pasinaudoti transporto paslaugomis, kreipiasi į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, pateikdami prašymą socialinėms paslaugoms gauti SP8 (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Apmokėjimas už paslaugą:

Už transporto paslaugas asmenys (šeimos) moka vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis kainomis.

Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą bendrųjų socialinių paslaugų kainą.

Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Dėl paslaugos kreiptis į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, adresu Deltuvos g. 19, Ukmergė, 102 kab. Informacija telefonu  +37063166227.

Darbo laikas I-IV 8-17, V – 15.45 (prieš šventes – 1 valandą trumpiau). Pietų pertrauka I –V 12.00-12.45