Veiklos sritys

Ukmergės socialinių paslaugų centro tikslas – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę.

Centre teikiamos paslaugos:

  1. Bendrosios socialinės paslaugos:

1.1 informavimas;

1.2. konsultavimas;

1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

1.4. maitinimo organizavimas;

1.5. transporto organizavimas;

1.6. sociokultūrinės paslaugos;

1.7. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

1.8. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

  1. Specialiosios socialinės paslaugos:

2.1. socialinė priežiūra:

2.1.1. pagalba į namus;

2.1.2. pagalbos šeimai paslaugos: atvejo vadyba ir darbas su šeimomis; (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas)

2.1.3. apgyvendinimas nakvynės namuose;

2.1.4. laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose;

2.2. socialinė globa:

2.2.1. dienos socialinė globa institucijoje neįgaliųjų dienos centre;

2.2.2. dienos socialinė globa asmens namuose.

  1. Kitos paslaugos:

3.1. psichologinė pagalba;

3.2. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;

3.3. asmeninio asistento paslauga.